Buik vol van oorlog waaruit ik werd geboren, 4 november 1941.
Een jongen die vanuit zijn kano tastte tussen harige waterplanten naar
glibberig begin van leven.

In mijn verbeelding kroop ik onder, de als op het water drijvende, akker en stuwde mij tussen oplichtende wortelstrengen door in een vlies van water sluier van licht aan de andere kant weer boven.

Opa landsman die Jan Steen of opwindende plaatjes van filmsterren naschilderde.
Mijn moeder dansend na een lange treinreis.
Mijn vader die ik ons wijds uitzicht zag schilderen.
Een rivier in mij die achter de horizon uitstroomde en samenvloeide met de zee.

Brekend uit de dwang van voor je eigen bestwil verhuisde ik in 1962 naar
Amsterdam.
De dampende moederkoek op de mesthoop.
Hervond mij in mijn geliefde.
Mag ik in je uitstromen?

Opleiding: Ateliers 63  1964 1967
Ik bleek een schilder.
Om daartoe het recht te verwerven.
Om niet te vervallen in kunstmatigheid.
Meende ik eerst volwaardig mens te moeten worden.

1966 verhuizing naar Edam
Diep in de verstilde schilderijen naar het IJsselmeer lichtte een zeilbootje op.

12 Januari 1971. Opstotend ongeboren leven, huiveringwekkend wonder, geboorte van onze dochter.

In het wijde land van de Purmer plaatste ik een levensgroot zelfportret van doorzichtig plexiglas.
Oplichtend in hem waarmee ik mij verbonden voel.
Maar zolang ik mij richt naar afspiegeling, vorm ik mij naar een beeld.

Sinds 1975 leef ik aan de rand van de Waddenzee in Holwerd.
Over de glanzend bloot komende zee bodem tast ik in lichtend laaiende ruimte naar oorsprong van tot leven komen.
Geraakt door wat zich innerlijk aandient.
Bewogen tot handelingen die ik mij niet verbeeld.

Beelden lijken mij niet de oorsprong van bewogen worden.
Bewogen worden tot schilderen gaat van nature.
Dat heeft met kunst niets van doen.
Laat schilderen niet verworden tot het willen maken van kunst.

Levensnoodzakelijker, blijk ik gebonden aan waarvan ik mij geen beeld kan vormen, dan aan de beelden die ik vorm.


Hogebuurt 19
9151 HR HOLWERD
tel. 0519 561276

email: f.landsman3@kpnplanet.nl